Thứ Sáu, ngày 05 tháng 7 năm 2013

BẢNG MÀU SƠN NIPPON

DỊCH VỤ SƠN NHÀ, SỬA NHÀ NAM DŨNG

SƠN NGOÀI TRỜI

Bảng màu sơn Nippon WeatherGard - ngoài trời.


Bảng màu sơn Nippon super Matex (ngoài trời)


SƠN TRONG NHÀ

Bảng màu sơn Nippon Vatex (trong nhà)

Bảng màu sơn Nippon Maxtex (trong nhà)

Bảng màu sơn Odour less all in 1 (trong nhà)


Bảng màu sơn Nippon Super Easy Wash (trong nhà)

Bảng màu sơn Odour less (chùi rửa vượt trội)


  =>Ngoài những màu trên có thể 
chọn màu theo ý thích từ 
quạt màu pha máy vi tính


Tags: bảng màu sơn nước nippon , bang mau son nuoc nippon

Nguồn >> www.dichvusonnha.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

DỊCH VỤ SƠN NHÀ